Telefonstöd
Sverige Telefon:
Internationell telefon:

Provigil (Modafinil)

4.1
Provigil

Modafinil, som även kallas Provigil, är en medicin som används för att reglera vakenhetsnivå och kan därmed brukas av människor med exempelvis narkolepsi eller ADHD. Detta läkemedel är inte receptfritt och ordineras av läkare. Du kan köpa Modafinil online här hos oss dygnet runt och få paketet hemskickat direkt till dörren. Läs vidare för att lära dig mer om medicinen och hur den används.

Vad är Modafinil och hur används det?

Modafinil är en tablett anpassad för att stabilisera och kontrollera vakenheten hos personer med antingen ADHD eller narkolepsi (eller andra sjukdomar). Den ska endast användas av vuxna individer och inte av barn. I fallet vid narkolepsi är symptomen sömnattacker när som helst på dygnet, vilket kan vara både läskigt och farligt (på grund av olyckor m.m) samt mycket besvärande för den drabbade.

Modafinil justerar vakenheten så att den blir mer stabil, oavsett om intentionen är att bli piggare, mer alert eller lugnare. Vid narkolepsi är problematiken att du kan somna när som helst och problemet med ADHD är bland annat att du är “för” vaken och hyperaktiv. Modafinil är inte godkänd som ADHD-medicin men kan skrivas ut för detta.

Tidigare användes substansen även för behandling av sömnapné, men inte längre då den troligen anses kunna orsaka andra typer av problematiska sömnstörningar.

Köpa Modafinil online i Sverige - från vårt pålitliga apotek

Denna vakenhetsmedicin är receptbelagd samt laglig och du kan köpa Modafinil på marknaden i Sverige utan konstigheter. Beställ den här hos oss dygnet runt så att du inte behöver ge dig ut i folkmassan och köa på ett vanligt apotek, där du eventuellt riskerar att dra på dig viruspartiklar, eller för att du bara inte vill slösa tiden på köer. När du ändå är i farten kan du passa på att beställa hem andra både receptfria läkemedelsprodukter och de som kräver läkarordination. Köp viktiga läkemedel just nu.

Hur doserar man Modafinil?

Tabletten är endera 100 mg eller 200 mg och hur du ska dosera talar din läkare om för dig. Men rent generellt ska en vuxen person äta 200 mg per dygn antingen uppdelat på två tidpunkter eller en. Vid två tillfällen ska du ta den eh gång på morgonkvisten och en mitt på dagen. I vissa sällsynta fall kan läkaren även ordinera en dos på 400 mg per dygn, men experimentera inte själv. Lyd alltid doktorns order. Annars utsätter du dig själv för risk.

Kan man överdosera Modafinil?

Ja, men konsekvenserna behöver inte vara så svårartade. Om du själv eller exempelvis ett barn fått i sig för många av dessa tabletter av misstag ska man kontakta giftinformationscentralen via 112 för rådgivning. Vanliga symptom vid överdosering är exempelvis att du känner dig bekymrad, orolig eller extremt upprymd eller desorienterad. Man kan även tråkigt nog få diarréer, ont i bröstet och högre blodtryck. Förvara alltid mediciner och tabletter utan åtkomst för barn eller djur för att undvika sådana hemska situationer där någon får i sig felaktigt eller överdoserar ett läkemedel när man inte har uppsikt. Skulle det hända ska man alltid ta med resterande tabletter och hela tablettasken till sjukvårdspersonalen på sjukhuset eller vårdcentralen, om det går så långt att sjukvård behövs.

Biverkningar - vad du ska vara uppmärksam på

Modafinil kan som mycket annan medicinering ge vissa biverkningar, men det betyder inte att just du kommer drabbas. Men var observant på förändringar i kroppen av olika slag oavsett vilken läkemedelssubstans det gäller.

De mest vanligt förekommande biverkningarna är bla. huvudvärk, yrsel, muntorrhet, sämre aptit och sömnighet. Mindre vanliga bieffekter kan vara exempelvis muskelvärk och ryggvärk, hosta, hudproblem, svårt att svälja med mera. Listan på eventuella oönskade effekter som kan uppstå vid användning av Modafinil är ganska lång så läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar med kuren.

När ska man inte använda Modafinil?

Ett läkemedel som Modafinil ska som sagt aldrig tas utan ordinering från en legitimerad läkare. Medicinen kan i värsta fall ge upphov till en allergisk chock och om du skulle visa tecken på svåra nässelutslag, svårigheter att andas med väsande andning eller att halsen/ansikte svullnar upp ska du sluta äta medicinen och ringa 112. Denna bieffekt är dock mycket sällsynt förekommande.

Du ska inte fortgå med att använda läkemedlet om du erfar att din mentala hälsa påverkas negativt. Skulle du känna att du får självmordstankar eller depression under behandlingen ska du uppsöka din doktor direkt. Rådgör även med honom/henne kring frågan om du kan/bör dricka alkohol samtidigt som använder denna substans, istället för att läsa på wiki. Alla fall är olika och man ska alltid vara aktsam med alkohol och tabletter i kombination.

Är du gravid eller planerar att bli det inom kort ska du inte äta Modafinil eftersom den kan ge skador och missbildningar på fostret i magen. Samma sak gäller om du precis blivit mamma och ammar ditt barn.

Om du behöver professionell rådgivning om hur du använder medicinen, kontakta din läkare.

Vittnesmål

Provigil är som beskrivningen.

Varför leta någon annanstans efter bra priser på Provigil?

Tack allesammans.