Telefonstöd
Sverige Telefon:
Internationell telefon:
Betalningsmetoder
Leverans

Dataskyddspolicy

Eftersom vi är ett onlineapotek som säljer läkemedel, behöver vi vissa uppgifter om dig. Vissa uppgifter kan upplevas som känsliga. Vi på apoteketrecept.com tar din sekretess som enskild på stort allvar. Därför hanterar vi dina data enligt den europeiska dataskyddsförordningen som trädde i kraft i 2018. Nedan följer en detaljerad redogörelse för vilken typ av data vi lagrar, vad vi gör med ditt data, sekretess, vad vi gör för att skydda din data, vilka tredje parter kan få tillgång till din data, samt hur du som enskild har kontroll över din data.

Vad vi lagrar för data om dig

För att använda vår tjänst, behöver du registrera ett användarkonto hos oss. När du skapar ett användarkonto lämnar du ut vissa uppgifter om dig själv på egen hand. Data om dig själv som du uppger i samband med din registrering i vår databas är nödvändiga identifikationsmarkörer. Det är uppgifter som e-postadress, ditt fullständiga namn, ditt person- och telefonnummer samt din fysiska adress. Utöver identifikationsfunktionen är dessa uppgifter nödvändiga för oss ifall vi ta upp kontakt med dig.

All övrig information som du själv uppger när du fyller i din användarprofil hos oss såsom dina biometriska data (ålder, längd, vikt), yrke, tidigare och nuvarande hälsotillstånd.

När du genomför en beställning sparar vi dina betalningsuppgifter för att underlätta dina framtida betalningar samt för att hantera eventuella förfrågningar om återbetalning.

Vi sparar din kommunikation med kundtjänsten i syftet att utveckla och förbättra tjänsten.

Vad vi gör med dina data

Dina uppgifter är viktiga för oss, eftersom vi behöver veta vem du är, för att ge dig bästa service.

Vi behöver ditt fullständiga namn och ditt personnummer för att identifiera dig.

Dina kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer och postadress behöver vi i kommunikationssyfte, samt för försändelse av eventuella beställningar.

När du registrerar ett användarkonto hos oss ber vi dig att skapa en användarprofil där du kan uppge din ålder, biometriska data, yrke, tidigare och nuvarande hälsotillstånd. Detta för att föreslå dig produkter och tjänster som du eventuellt kan vara intresserad av.

När du bekräftar din betalningsmetod hos oss så sparar vi dina betalningsuppgifter så att vi kan spåra din betalningsstatus, samt göra dina framtida betalningar lättare och hantera eventuella återbetalningsförfrågningar. Vi behöver veta om din betalning har gått igenom, så vi behöver tillgång till uppgifter om dina transaktioner via vår tjänst. Efter du har betalat för din order for första gången och en genomförd betalning har registrerats i vårt system, är din betalningsmetod bekräftad. Nästa gång när du gör en beställning hos oss, behöver du inte fylla i dina betalningsuppgifter igen. Självklart kan du när som helst ändra din betalningsmetod. Dina betalningsuppgifter är krypterade och är otillgängliga till någon förutom dig själv. I fall du vill ångra din order, kontaktar du vår kundtjänst och vi betalar tillbaka tjänstkostnaden till ditt konto.

Det viktigaste för oss är att ge dig som kund bästa möjliga service. Därför har vi som mål att ständigt utveckla vår kundtjänst. Vi sparar din text- och telefonkommunikation med vår kundtjänst för att sedan analysera materialet och utveckla bättre strategier för kommunikation med kund.

Sekretess

Uppgifterna om dig själv som du lämnar till oss är sekretessbelagda. Det betyder att de som får tillgång till dina uppgifter är skyldiga enligt lag att inte avslöja eller distribuera dem på något vis utan ditt samtycke. Rätten att avslöja dina uppgifter erhålls endast vid förekommande rättslig grund, t ex vid en auktoriserad förfrågan inkommen från en statlig myndighet vid brottsundersökning.

Vad vi gör för att skydda ditt data

Nedan följer en kort redogörelse av några av de åtgärderna som vi vidtagit för att säkerställa dina uppgifters säkerhet. Vi har instiftat en särskild avdelning inom vårt företag som sysslar med frågor av kundens integritet och dataskydd. Med dess hjälp har vi utvecklat ett automatiserat system för hantering av personuppgifter, vilket minimerar antalet personer som har tillgång till ditt data. Våra servrar är utrustade med senaste antivirus- och antispionmjukvara som ständigt uppdateras.

Vilka kan få tillgång till ditt data

I princip är det endast du och vi på apoteketrecept.com som har tillgång till din data. I undantagsfall kan även tredje part få tillgång till ditt data.

Våra dotterbolag samt företag i vår företagsgrupp kan i vissa fall få tillgång till ditt data. Detta sker endast med ditt samtycke när du använder tjänster av våra dotterbolag och relaterade företag. Om du registrerar ett konto hos ett företag till oss, kan du uppge att du är medlem på apoteketrecept.com för snabb och trygg överföring av din data. Detta kan spara mycket tid både för dig och för oss.

Vid en giltig rättslig grund, till exempel om vi får en förfrågan från en myndighet om en viss persons uppgifter vid brottsundersökning, kan vi utlämna dessa persons uppgifter till myndigheten i fråga. Dessa regler gäller endast för myndigheter inom EU/EES. Myndigheter från tredje länder kan inte begära åtkomst till vår databas.

Hur du som enskild har kontroll över ditt data

Din integritet som enskild är väldigt viktig för oss. Därför har vi infört ett system för hantering av enskildas förfrågningar gällande personuppgifter på vår IT avdelning. Du kan således utöva din rätt till radering och rätt till åtkomst enligt GDPR. Du kan utöva din rätt till radering genom att avsluta ditt användarkonto. När du avslutar ditt användarkonto hos oss, sparar vi ditt data i 3 månader. Du kan begära radering av all ditt data i samband med borttagningen av ditt användarkonto skriftligt till vår IT avdelning. Likaledes, kan du utöva din rätt till åtkomst. En detaljerad rapport över all data som rör dig som finns i vårt system beställer du också genom en skriftlig förfrågan till IT avdelningen.